Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-05-21
USD 3,6615 +0,63%
EUR 4,2991 +0,08%
CHF 3,6641 +0,63%
GBP 4,9071 -0,09%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2018-05-22 09:49)
WIG 59159.95 -0,30%
WIG20 2265.81 -0,11%
mWIG40 4511.51 -0,08%
sWIG80 13954.72 +0,01%
Wspierane przez Money.pl

Szybki kontakt

GetHome.com.pl
ul. Śląska 54/5, 81-310 Gdynia

kom. +48 58 3800880
fax. +48 58 7412946
e-mail: kontakt@gethome.com.pl

Lokalizacja


Wyświetl większą mapę

Firmy

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z ciągłymi zmianami, na które trzeba szybko i elastycznie reagować. My to doskonale rozumiemy i jesteśmy wstanie zaoferować Państwu takie rozwiązania kredytowe które umożliwią dalszy rozwój przedsiębiorstwa oraz szybką i trafną odpowiedź  na wymagania rynku a co za tym idzie wzrost zysków i satysfakcję Państwa. Zapraszamy na spotkanie na którym omówimy  wszystkie możliwe dla Państwa rozwiązania.

Oferujemy kredyty:

 • Kredyt inwestycyjny – kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycję:
  • materialne – zakup środków trwałych tj.: samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością
  • niematerialne – np.: zakup papierów wartościowych,       
  • finansowe – np.: zakup akcji i udziałów.
 • Kredyt obrotowy - kredyt bankowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru

 •  Faktoring – Pośrednictwo handlowe, w którym wyspecjalizowana instytucja finansowa (z reguły spółka z udziałem banku) nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych niewymagalne roszczenia o zapłatę kwot należnych im z tytułu prowadzonej działalności, zwłaszcza ze sprzedaż.
   
 • Leasing – jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).